#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

TJ Sokol Panoší Újezd

předseda:  Jaroslav Miksa
místopředseda:  Libor Píša
jednatel: Jiří Knor  
hospodář:   Pavel Červený
členové výboru:  Mgr. Josef Heller
  Luboš Polcar
  Jiří Veselý

                            

TJ Sokol Panoší Újezd – oddíl kopané
  • Fotbalisté hrají ve 4. třídě okresní soutěže.

100 let TJ Sokol Panoší Újezd

 

Oslava výročí 100 let založení Sokola začala přesně na den jejího vzniku – 8. září 2012, a to po třinácté hodině průvodem asi sedmdesáti občanů směrem od sokolovny k pomníku padlých vojínů, kde byl položen k uctění jejich památky věnec. Potom zúčastnění zasadili poblíž sokolovny památný strom – buk červenolistý. Od patnácti hodin se pak konala na sále sokolovny slavnostní schůze. Před 120 přítomnými, po zahájení schůze jednatelem Jiřím Knorem ml., vystoupily děti z mateřské školy. Předseda Sokola Jaroslav Miksa přečetl zprávu o činnosti organizace. Starosta obce Josef Heller a Jiří Husák seznámili přítomné s historií Sokola v obci (mluvené slovo spojené s promítáním fotografií a filmů). Za přínos a činnost v TJ Sokol Panoší Újezd u příležitosti výročí 100 let byly předány jedenácti občanům pamětní listy. Ten obdržel i pan řídící Josef Homolka z Krupé, který působil na zdejší škole v letech 1952-1960 a vykonal pro obec mnoho práce. Nezapomnělo se ani na dalšího významného občana Panošího Újezdu. Miroslav Spěváček z Rakovníka, který se jako předseda Sokola zasloužil o přestavbu fotbalového hřiště u sokolovny v roce 1967, získal ocenění od starosty obce přímo z jeho rukou, a to na současné adrese v Rakovníku. Kvůli zdravotním problémům se nemohl oslavy zúčastnit.ČSTV Rakovník zastupovala Irena Lehárová. Mezi účastníky oslavy nechyběla ani nejstarší občanka obce paní Jarmila Píšová. Přijel také starosta městyse Slabce Vlastimil Štiller, který před lety hrál fotbal za Sokol Panoší Újezd a někteří další bývalí fotbalisté. Po slavnostní části následovalo občerstvení a potom k poslechu a tanci hráli Vaškovi z Rakovníka