#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Dětský karneval 17.3.2024

Turistické informace

Kostel v obci je zasvěcený památce “ Nanebevzetí Panny Marie” a již ve 14. století byl kostelem farním. Roku 1697 byla postavena nová sakristie a v roce 1718 vystaven nový kostel se zvonicí a ze starého kostela ponechána presbytéř. V chrámové věži visely dva malé zvony, které byly dne 1.2.1917 sejmuty a odevzdány k válečným účelům.Také ve 2. světové válce byly z věží kostelů snímány zvony k použití na výrobu zbraní. Měly být roztaveny a potom zpracovány na hlavně děl. Také zdejší kostel byl ochuzen o velký zvon, který byl dne 4. června 1942 z věže sňat a odvezen mezi ostatní zvony na Maniny v Praze. V první polovině měsíce března roku 1946 byl velký zvon přivezen z Prahy a zavěšen na své původní místo ve věži zdejšího kostela.

 

Bývalý zámeček, který byl do počátku 19. století zdobený věžičkou, sloužil jako obydlí správce poplužního dvora s lihovarem.

 

Pomník vojínům padlým v 1. světové válce

 

Pomník Pozemkové reformy na rozcestí na Rousínov